Workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

CategoryEvents
Date
  • From 04/11/2019 00:00 to 05/11/2019 00:00
Venue Norra Station - Norra stationsgatan 6A, Hässleholm

Välkommen till workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Dag: 4 november 2019

Tid: 9.00–16.00

Plats: Norra Station, Norra stationsgatan 6A, Hässleholm

Globaliseringens utmaningar känner inga gränser. Allt oftare framstår samarbete med andra länder som mer effektivt och ibland helt nödvändigt.

Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet samt Föreningen Norden har utvecklat regionala workshoppar för att introducera arbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Bland deltagarna finns myndigheter, näringslivet och civilsamhället - lokalt, regionalt och nationellt samt på EU nivå. Vi vänder oss till ett brett spektrum av aktörer som ofta har ansvar för utvecklingsarbete i sina organisationer, förvaltningschefer, utvecklingsansvariga, näringslivschefer och aktörer inom civilsamhället.

Workshoppens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny samarbetsform. Under workshopen får deltagarna kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Vi kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete.

Workshoppen är en del av arrangemanget "Två dagar för europeiskt samarbete", som bl.a. regionerna Blekinge, Skåne, Kronoberg och Kalmar län står bakom och som äger rum 4 och 5 november. Vi bifogar information om hela arrangemanget och fördjupad information om vår workshop. Hör av dig om du vill ha mer information om aktiviteterna på kvällen den 4 november och den 5 november.

Attachments:
Download this file (Två dagar för europeiskt samarbeteEUSBSR.pdf)Workshop agenda 1366 kB